Hva er grunnen til at en del hunder utvikler atferdsproblemer? En del hunder vil utvikle atferdsproblemer i livet. Omtrent 25 prosent av hunder som blir avlivet på et eller annet tidspunkt i livet blir det nettopp på grunn av…

Read more

  Hunden har opp gjennom tidene hatt ulike roller i ulike kultursamfunn rundt om i verden. Først på 1900-tallet har hunden blitt til støtte og hjelp for mennesker i våre profesjonelle roller og jobber. Vi kan si at hunden nå…

Read more

  Hva går hundeloven ut på? Hundeloven trådte i kraft første januar 2014. Her samles alle lover og bestemmelser rundt hundehold. Hundeloven skal beskytte innbyggerne her i landet mot å bli bitt og ellers skadet av hunder. Hundeloven gir myndighetene…

Read more