Hva er spesielt med hundens sanser? Når det kommer til hundens syn så kan hunden se mange færre farger enn det vi mennesker kan. Hovedsaklig så har hunden mindre fargefølsomme pigmenter i øynene enn vi har. Hovedgrunnen også til…

Read more

  Hva er grunnen til at en del hunder utvikler atferdsproblemer? En del hunder vil utvikle atferdsproblemer i livet. Omtrent 25 prosent av hunder som blir avlivet på et eller annet tidspunkt i livet blir det nettopp på grunn av…

Read more

  Hunden har opp gjennom tidene hatt ulike roller i ulike kultursamfunn rundt om i verden. Først på 1900-tallet har hunden blitt til støtte og hjelp for mennesker i våre profesjonelle roller og jobber. Vi kan si at hunden nå…

Read more

  Hva går hundeloven ut på? Hundeloven trådte i kraft første januar 2014. Her samles alle lover og bestemmelser rundt hundehold. Hundeloven skal beskytte innbyggerne her i landet mot å bli bitt og ellers skadet av hunder. Hundeloven gir myndighetene…

Read more