Hunden som menneskets høyre hånd

 

Hunden har opp gjennom tidene hatt ulike roller i ulike kultursamfunn rundt om i verden.

Først på 1900-tallet har hunden blitt til støtte og hjelp for mennesker i våre profesjonelle roller og jobber. Vi kan si at hunden nå har blitt menneskets høyre hånd. Disse profesjonaliserte hundene er høyt kvalifiserte og spesialiserte dyr. To eksempler på dette er førerhundene og politihundene. På førerhundfeltet så er det retriever-rasene som blir brukt hovedsaklig. Førerhundene blir utdannet til å hjelpe og støtte blinde mennesker til å utføre oppgaver hjemme og ikke minst til å komme seg frem på en god måte både ute og hjemme.

Hundene som blir godtatt skal først gjennom psykiske og fysiske prøver. Blir hunden godtatt så skal den lære vanlige øvelser som å legge seg, sette seg, stille seg opp og hente diverse ting på kommando. Dessuten er den aller viktigste oppgaven å assistere den blinde trygt i trafikken. Omkostninger til blindehunder blir betalt av Rikstrygdeverket.

Politihundene blir spesialutdannet til å assistere politiet i deres viktige jobb for å trygge Norge.

Disse hundene skal varsle eieren sin om de merker noe merkelig, de skal følge og søke opp spor og lete etter savnede.