Atferdsproblemer hos hunder

 

Hva er grunnen til at en del hunder utvikler atferdsproblemer?

En del hunder vil utvikle atferdsproblemer i livet. Omtrent 25 prosent av hunder som blir avlivet på et eller annet tidspunkt i livet blir det nettopp på grunn av atferdsproblemer, og aggresjon er den største årsaken til dette. Om en familie tar imot en hund som har utviklet atferdsproblemer og aggresjon tidligere i livet så vil dette både være belastende for hunden siden den ikke vil kunne utvikle en trygg tilknytning til noen av menneskene rundt seg på grunn av at den vil vise voldelige tendenser og vil misforstå de sosiale kodene som familien bruker daglig, og dessuten så vil det også være belastende for familien på grunn av den voldelige atferden på tross av gjentatte forsøk på å komme den i møte og vise den kjærlighet og omsorg.

Det finnes også andre atferdsproblemer som hundeeiere søker profesjonell hjelp for og dette inkluderer separasjonsangst, andre typer frykt og oppmerksomhetssøkende atferd. Aggresjon er forresten ikke bare mot mennesker men også i møte med andre hunder.

Atferdsproblemer kan forebygges. Man kan blant annet gi valpen gode og rike opplevelser med mennesker og andre hunder tidlig i livet.