Hunden sitt livsløp

 

Hvordan er hunden sitt livsløp? Det skal vi prøve å finne ut av her.

Alt etter hvilken rase hunden stammer fra så er hunden kjønnsmoden rundt 8 eller 9 måneder gammel. Hunnene tillater paring når de er brunstige og de er normalt brunstige hver sjette uke. Hunnenes brunst varer vanligvis bare noen få dager i denne perioden. Hunnene vil da få en spesiell lukt og skille ut stoffer i urinen sin. Hannene vil lukte dette meget lett og de blir ville av begjær når de er i nærheten av brunstige hunner. Svangerskapet til hundene kalles drektighetstiden. Dette omfatter hele utviklingen av fosteret fra egget blir befruktet til valpen blir født. Hundens drektighetstid varer i 63 dager. I store norske leksikon kommer det frem at friske hunders levetid er 12-13 år.

Den gjennomsnittlige størrelsen på valpekull er 5 til 6 valper og størrelsen på valpekull vil variere fra rase til rase. Valper blir født blinde men etterhvert som tiden går, hos hundevalper er det omtrent 10-14 dager, så vil de åpne øynene sine og begynne å utforske verden rundt seg.

For alle hunder er sosialisering viktig og dette er spesielt viktig fordi hunden skal lære sosiale koder fra moren og faren og de andre hundene rundt dem. Sosialiseringen er særlig viktig også fordi at hunden da lærer å finne sin plass i hierarkiet i flokken sin og også sin egen plass i verden sånn at den fungerer best mulig hos den familien som den kommer til.

På grunn av sosialiseringen så bør valpene i teorien være sammen med moren og faren og søsknene sine iallfall til de er rundt 6 til åtte uker gamle. Gjennom leken med søsknene vil de lære masse og foreldrene har da også mulighet til å korrigere dem om de gjør feil.

Etter denne tiden vil valpene være klare for å bli adoptert av en god familie.Det ønskelige er familier med god boltreplass til hunden der den kan bli tatt godt vare på, foret godt og gå turer ofte slik at den kan bli en aktiv hund og en fin del av familien. Gjennom evolusjonen så har hunden utviklet evnen til å kommunisere meget godt med oss mennesker. Hunden forstår instinktivt hvordan vi føler oss til enhver tid og de forstår instinktivt tonefallet vårt og hva vi mener når vi peker. Følgen av dette er at vi vil knytte oss sterkt til hunden vår.